DLF Beet Seed-
DIN LOKALA PARTNER I SOCKERBETOR

HILLESHÖG grundades år 1907 i Landskrona och är ett välkänt varumärke för sockerbetsfrö. Vi har en hundraårig historia med rötter i den svenska sockerindustrin.

År 2000 förvärvades Hilleshög av Syngenta. I oktober 2017 tog sedan det danska utsädesföretaget DLF över varumärke och förädlingsverksamhet. Affärsenheten heter idag DLF Beet Seed.

DLF Beet Seed har över 350 anställda och är helt fokuserade på sockerbetsfrö. Vi har förädlings- och fröproduktions- inrättningar i Danmark, Sverige, Italien, Frankrike och USA.

Hilleshögs anläggning i Landskrona, numera DLF Beet Seed AB, utgör basen för forskning och utveckling.

Idag marknadsförs Hilleshögs sockerbetsfrö till sockerindustri och betodlare som ett högkvalitetsmärke.